Walc angielski

Walc angielski powstał na początku XX w. z połączenia szybkiego, wirowego walca wiedeńskiego i powolnego amerykańskiego tańca zwanego bostonem. Walc wiedeński jest tańcem szybkim i wirowym, boston był tańcem powolnym i linearnym. Kroki walca biegną po linii tańca, kroki bostona po liniach ukośnych do linii tańca. Trzy kroki walca mieszczą się w jednym takcie, trzy kroki bostona w dwóch taktach. Walc wiedeński żyje nadal, boston – którego pierwsze formy stosowano w Anglii w roku 1903 – zakończył swój żywot w roku 1914, chociaż w wielu krajach przez dłuższy czas mylnie stosowano jego nazwę do odmiennego już stylu tańczenia walca w wolnym tempie.
Narodziny nowego, wolnego walca przypisuje się słynnej „angielskiej flegmie” i niechęci do szybkich tańców, a także modzie lansowanej przez młodych tancerzy, którzy zapoczątkowali styl tańca upodobniony do chodu. Historia walca angielskiego łączy się z powstaniem tego nowego stylu tańczenia, zwanego stylem angielskim. Powstał on w ten sposób, że angielscy nauczyciele tańca, obserwując tancerzy obdarzonych pięknym, naturalnym ruchem, opracowali nową teorię i technikę taneczną, opartą na prawach naturalnego ruchu ciała, prawach mechaniki ruchu.
Podstawowe figury walca oparte są na ruchu po linii ukośnej, co pozwala na płynne przemieszczanie się dookoła parkietu, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Rozwój walca angielskiego postępował już szybko i stale.
Jest on jednym z najpiękniejszych tańców naszych dni.
Walc angielski wchodzi w skład światowego programu tańca towarzyskiego i ma rangę tańca międzynarodowego.
Jest tańcem swingowym i wirowym.Walc tańczony prawidłowo sprawia wrażenie ruchu łodzi poruszającej się po regularnie wznoszących się
i opadających falach. Swym charakterem symbolizuje parę młodych, zakochanych ludzi z ufnością myślących o wspólnej przyszłości. Na turniejach tańca towarzyskiego jest tańczony przez pary jako pierwszy.
Walc angielski to niezwykle romantyczny taniec, pełen gracji i lekkości, często wybierany przez narzeczonych jako pierwszy taniec…
Metrum: 3/4
Tempo: 28 – 30 taktów na minutę