Disco fox

Uniwersalny taniec towarzyski, potocznie zwany 2 na 1, pozwalający swobodnie poruszać się do praktycznie każdej muzyki.
Tańczy się go na 3, a dowolność rozpoczęcia pierwszego kroku – na raz, dwa lub trzy, czyni go szczególnie atrakcyjnym i prostym. Należy tylko uwzględnić tempo muzyki. Oprócz typowych obrotów całej pary, dodatkową atrakcją są rozmaite przejścia i figury. Taniec ten nie wymaga szczególnego kunsztu tanecznego, można się go nauczyć stosunkowo szybko, nie oznacza to jednak, iż jest to taniec schematyczny, a wręcz przeciwnie. Stosując kroki discofoxa można przetańczyć z powodzeniem całą noc, gdyż ilość figur jest wręcz nieograniczona. Wiele elementów pochodzi z innych tańców, takich jak: jive, rock’n’roll, salsa.
Jest to obecnie najpopularniejszy sposób tańczenia do każdej muzyki popularnej. W naszej Szkole Tańca taniec ten wchodzi w skład programu kursu tańca I – go i II – go stopnia.
Znajomość discofoxa to murowany sukces towarzyski wśród znajomych… i nieznajomych…